Ricki Magnum Opus

I hope you're still reading this blog Rick, because this one's for you. You were a fun guy and I wish we can hang out again next summer! Love you bro! No homo I swear

'I like girls faggit! - Rick'
- Andy
We working on translating 50 Cent's Candy Shop in Vietnamese. Unfortunately we only finished about 60% before he went back to Dutchland. So I did the rest solo. I'm able to rap this in Viet in my head, but I stutter when I try to rap for real lol. Some lines are translated literally, and the meaning is lost in translation haha.

WARNING: PG-13 material (PG-7 material in Netherlands)
Dạ
Ơ Hơ
Rất Xét Xi

[CHORUS]
Anh dem em đi đến tiệm kẹo
And cho em líêm cây kẹo
Cú đi đi em đừng nhừng
Tiếp tục tới chúng chố đúng, lâu!

Em dem anh đi đến tiệm kẹo
Anh thử một miếng cái này
Em làm anh tiêu hết tìên
Tiếp tục tới chúng chố đúng, lâu!

Em có thể làm cách em, thì múôn cách nào
Em xúông đây không, hay là anh phải đẩy lên ?
Nhiệt độ lên, ô kê, chúng mình đi vòng tíêp
Sàn nhảy đông , nóng nhu bình trà

Anh sẽ giải nghỉa cho em, chuyện dễ dàng
nếu em là **** , thì anh là ****
Trong khách sạn , hoặc ghế sau xe thuê
Ở bãi biển hoặc công viên, cái gì em múôn

Anh có cây ma gíc , anh là bắc sĩ tình yêu
Anh làm bạn em chọc về điều em yêu anh
Có muốn chỉ anh èm làm như thế nào , không vấn đề
Leo lên rồi nhẩy như xê lô rai-đơ
Anh có kinh nghiệm khi nói đến việc này
sau khi đổ mồ hôi thì em được chơi với cây
Anh đang cố gắng giải thích cho em hiểu
Anh tan ra trong miệng em, không phải trong tay (Ha Ha)

[CHORUS]

Những gì mình làm (những gì mình làm)
Và nơi mình làm (và nơi mình làm)
Cách gì mình làm (cách gì mình làm)
Là bí mật của anh và em

Đưa đây cho anh, tốt và chặm
Leo lên trên, cưỡi như em trên con ngựa
Em chưa bao giờ nghe âm thanh như thế này
Vì anh không bao giờ đặt như thế này
Ngay sau đi qua cửa, em cởi quần của anh
Giống như thi đua ai cởi quần áo nhanh hơn
(no idea how to translate this line)
Làm tôi nghĩ về mông đó sau khi tôi đã đi
Tôi sờ chố đúng lúc giờ đúng
Đèn bật hay là tắt, co ầy thích từ phía sau
Rất quyến rũ, bạn phải xem cô ấy múa
Hông cô trong chuyển động chậm lúc mình xay
Nếu cô không ngùng, thì tôi không ngùng
Ướt với mồ hôi, nó bật lên và nhảy
Tất cả rượu, chai theo chai
Mình sẽ uống cho đến khi bọt hết

[CHORUS]

3 comments:

Willy Bob said...

lol i gotta hear you rap this in person mac!

Anh Di said...

n00000000000 it has been released!!!!!

FUCKIN RICK I MISS/LOVE YOU MAN EVEN IF YOU DONT SEE THIS.

J.Frosty said...

end of the video. you can hear a car speed off but see the car stop. never realized that. (brake lights are on but head lights are off so you know it's just not the rear lights are on)